Hvor ligger Estland?

Tryk for et lidt større kort

 

Estland: 45.336 km²

(Danmark: 42.931 km²)

 

Estland: 1,3 millioner indbyggere

(Danmark: 5 3/4 millioner indbyggere)

 

-o-