SOLRØD SOGNS PIGEKOR

- er for piger på 6. klassetrin eller derover.

 

Koret ledes af organist Ove Mathiesen og øver hver onsdag kl. 16.30 -18.30 i Solrød Strandkirke

 

 

 

Pigekoret medvirker ved højmesser, musikgudstjenester og konfirmationer og optræder desuden ved jule- og forårskoncerter samt div. arrangementer. Korsangerne er honorarlønned. Der er optagelsesprøve.

 

Solrød Sogns Pigekor besøgte Hundige Kirke til en korprøve torsdag den 17. marts 2011.