”Voices of Easter”

A Good Friday Evensong

 

 

Introit: Svend-Ove Moeller: Han er saaret for vore overtraedelser

(He was pierced for our transgressions) Es. 53:5

1. Intro: Langfredag er dagen af Holger Lissner, Luke 22,1-3

(Good Friday is the Day)

Monologue: Mary, Martha's sister

Sten Kaaloe: -from: Ogsaa paa jorden – 9 stemmer fra paasken.

(Also on the Earth - 9 voices from Easter)

Common singing no. 172, Se vi gaar op til Jerusalem

2. The capture: Luke 22, 4-6 & Matth. 26, 47-56

Choir: Henrik Colding-Jorgensen: Jeg har en angst

(I have a fear) Text: H.C. Andersen

3. The Court: Matth.  26, 57-66,

Hvad har dog denne Jesus gjort? of Hans Anker Jorgensen

(What have this Jesus done?)

Common singing no. 202, Som et stille offerlam

4. The conviction: Matt. 27, 1-2 & 11-26, Doemt!

by Hans Anker Jorgensen

Common singing no. 192, Hil dig, frelser og forsoner st. 1-6

5. The crucifiction: Saa boejed' den doedsdømte nakken

(Then the convicted bent his neck)

of Lisbeth Smedegaard Andersen, Luk. 23, 32-43

The criminal

Sten Kaaloe: - from: Ogsaa paa jorden – 9 stemmer fra paasken.

(Also on the Earth - 9 voices from Easter)

Common singing no. 193, O hoved hoejt forhaanet

6. Godforsaken Matth. 27, 45-47

Min Gud, min Gud of Hans Anker Jorgensen (My God, my God)

Common singing no. 197, Min Gud, min Gud

7. The death of Jesus, John. 19, 25-30

Choir: Giovanni Battista Nanino: Naglet til et kors på jorden

(Nailed to a cross on the ground)

N.F.S. Grundtvig - from Stabat Mater

Mary, Jesu mother

Sten Kaaloe: - from: Ogsaa paa jorden – 9 stemmer fra paasken.

(Also on the Earth - 9 voices from Easter)

Common singing no. 192, Hil dig frelser og forsoner st. 7-9

8. Concluding prayer and Credo

Choir: Fl Chr. Hansen: Siden du ikke skabte din guddomsmagt

(Since You did not transform your divine power)

Tekst: Olov Hartman/Poul Dam

Postlude: Tierce en Taille, 7th Couplet du Gloria.

Jean-Francois Couperin.

Performing:

KILDEBRONDE GIRL CHOIR

(KILDEBRONDE SOGNS PIGEKOR)

Organist and choir director Henrik Colding-Jorgensen

Organist Ivan Gross

Readers: Flemming Schamberg, Adda Hoeberg

Liturg: Nynne Lange Reddersen