Hundige-Kildebrønde Sogns Pigekors 50-årsjubilæum

 

 

I 2020 fyldte Hundige-Kildebrønde Sogns Pigekor 50 år.

Det ville vi meget gerne have fejret! Men et jubilæum,

hvor gamle og nye samles på kryds og tværs, var desværre

ikke selvfølgeligt i den værste Corona-tid.

 

Nu håber vi, det kan lade sig gøret at fejre de mange års

dejlige korsang, som har spillet en en så vigtig rolle i vores liv.

 

Er du tidligere medlem af pigekoret - eller kender nogle -

må du meget gerne tage kontakt til Eigil Møller (26 84 82 80, em@kildebr.dk)

pigekorets leder, så vi kan holde jer informeret om jubilæet.

 

Der er også en facebook-side for gamle kormedlemmer. Se i venstre kolonne.

 

Med venlig hilsen

Eigil Møller, Henrik Colding-Jørgensen, Nina Jensen og Melika Kjærsgaard-Raavig