FUK ÅRSMØDE OG LEJRSKOLE I DALUM 6. - 8. OKTOBER 1995

 

Korledere til årsmøde

 

Festmiddag

 

Festmiddag. En af de to fra Kildebrønde

 

Dyrup Kirke, opstilling set nedefra

 

Dyrup Kirke. Opstilling på pulpituret

 

Dyrup Kirke, alterpartiet

 

Underholdning i gymnastiksalen

 

 

Improviseret korsang

 

Folkedans i sportshallen