MIDTVEJSBREV TIL JUBILÆUMSTRÆF 11. 12. 2005

10. oktober 2005

Kære gamle korsangere, som har tilmeldt sig til 35-års-fejringen den 11.12.2005

Som I kan se, er vi ikke så mange. Jeg vedlægger en liste, som også indbefatter det nuværende kor med Christel konstitueret, d.v.s. som suppleant. Hun er nu 20 år og er foreløbig efter tre års pause igen tilknyttet som konstitueret indtil nytår. (Vi har i en overgang - det sidste årstid og måske et år frem - brug for en eller to suppleanter, men derom en anden gang).

 

Det er måske naturligt nok, at ikke så mange bedstemødre tænker i pigekorbaner i julen. Det kan være svært at gennemskue; og mødre med mindre børn er jo i hvert fald i december.

 

Som andre gange er der tale om grupperinger, hvor man kender hinanden godt, men ikke nødvendigvis kender sine forgængere eller efterfølgere særlig godt. Denne gang har vi hele fire grupper:

Kirsten og Lone -- Anja K, Eva L, Pia D, Hanne, og Jane og Kathrine -- Lotte, Gudrun og Tina K -- Ellen, Christel og det nuværende kor.

 

Der er fremsat forskellige musikønsker:

Maria gennem torne går (6 ønsker) -- Ære være Gud (3 ønsker) -- Stjerne, på sø og strand (2 ønsker) -- Ave Maria (Der findes nu adskillige musikstykker med den titel...) -- Ave Verum (Her er der i hvert fald to forskellige, vi har sunget meget i årenes løb) -- Barn Jesus den lille

Barn Jesus i en krybbe lå -- Hyrder, kom hid -- Pie Jesu (Det er nok Faurés) -- Tre franske julesange -- "Mozart"/klassiske stykker/latin

 

"Maria gennem torne går" giver nok sig selv. Der er ganske vist tre forskellige varianter, men det finder vi jo nok ud af. De er ikke så forfærdelig indviklede, og vi får jo også tid til at øve os lidt.

"Ære være Gud" er det længe siden, vi har brugt i gudstjenesten juleaften; men for mange af os indeholder den jo nogle gode minder - "Englekoret" efter Juleevangeliet...

"Stjerne, på sø og strand" har vi sunget hver jul i de senere år, og det nuværende kor er glade for den.

Vi kunne også slå to af de øvrige ønsker sammen og synge Mozarts "Ave Verum", den er endda på latin :-) og et smukt musikstykke, som også det nuværende kor gerne synger.

 

Og så vil jeg sætte mig i fred og ro og kikke på de andre, og finde ting frem, som nogle af Jer må formodes at kende, og som de nuværende sangere ikke har slidt for meget på de seneste år. Som I kan se, har vi tre, som nærmer sig slutningen af det 6. år i koret.

 

- Jeg sender dette brev til de tidligere korsangere nu, for at I kan tænke over, om der er nogle af de gamle kammerater, som I kunne tænke Jer at træffe den 11. Så kan de nå at melde sig; det skal bare helst være forholdsvis snart, i løbet af en uge eller to, så det er muligt at planlægge en god julekoncert.

Hvis ikke jeg hører fra Jer i mellemtiden, får I de nærmere planer en gang i november, måske endda med nogle af noderne...

 

Venlig hilsen

Henrik Colding-Jørgensen