"gamledage"

er en lille afdeling af hjemmesiden, som blandt andet handler om nogle aktiviteter i årene

2001-2005, hvor en gruppe tidligere korsangere, som kaldte sig "Sirenerne", mødtes nogle gange

om året, og om rækken af korjubilæer i 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, og 2015.

Koret blev stiftet i 1970, og næste jubilæum er 2020, hvor pigekoret fylder 50 år.

(På grund af Covid-19-pandemien er 50 års jubilæet udsat indtil videre)

 

Korets første dag i Kildebrønde

Torsdag den 1. oktober 1970

Juleaften i Hundige

24. december 2018

 

Arrangementer med tidligere korsangere er kun en mindre del af korets liv.

Se www.pigekor.dk hvor der er meget mere materiale med oplysninger om

korets rejser og aktiviteter, og en stor fotosamling.

 

 

Pigekoret i Tallinn sommeren 2018

Aften i parken uden for bymuren.