FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR

LANDSSTÆVNE I HERNING

10.-15. OKTOBER 2008