Pigekor i 40 år

HISTORIEN OM KILDEBRØNDE SOGNS PIGEKOR

 

Kildebrønde Sogns Pigekor fejrede i 2010 et bemærkelsesværdigt jubilæum: 1. oktober 2010 var det nøjagtig 40 år siden, koret holdt sin første korprøve i Kildebrønde Kirke.

 

Begyndelsen

Der er ikke så mange kirkelige pigekor i Danmark, der er ældre end Kildebrønde Sogns Pigekor; langt de fleste af de cirka 500 kirkelige pige- og børnekor er af yngre dato.

 

Det menighedsråd, som oprettede Kildebrønde Kirkes Pigekor i 1970, var fremsynede. Meningen med koret blev meget tydeligt udtrykt: Man ønskede ikke at fortsætte med en kirkesanger, der gik op og ned ad midtergangen og styrede sangen mere eller mindre højt og påtrængende, men i stedet at finde ”nogle skolepiger”, der kunne hjælpe menigheden med at synge. Det var korets grundlag, og det gælder stadig: Korets absolut centrale opgave er at støtte og hjælpe menighedssangen, både med at prøve nye salmer og med at få de gamle til at leve.

 

Torsdag den 1. oktober 1970

Koret og pastor Djuraas foran orglet cirka 1974

 

De første fem år af korets liv er ikke særlig godt dokumenteret. Den første leder af koret var daværende organist Leif Dohm, og om den tid har vi ikke nogle oplysninger, ud over navnene på kormedlemmerne; koret var fra begyndelsen på 12 medlemmer. Efter et par år overtog Jørn Kaalby roret og forsøgte at skabe et musikalsk liv omkring koret og Kildebrønde Kirke; men forholdsvis hurtigt søgte han andre græsgange. Kirkens musikliv levede derefter i en periode lidt fra hånden i munden, med kortere og længere organistvikariater, men også til stadighed med 8-9 ”skolepiger”, som trofast mødte op i kirken og om søndagen hjalp menigheden med at synge, sådan som det hele tiden var meningen. Sangerne deltog dengang også i bryllupper og begravelser. Der var ikke ret mange af den slags tjenester, så de kunne godt lægges efter kl. 14, som det i forvejen var sædvane i mange landsbykirker; og så kunne det passes ved siden af skolegangen. For deres indsats fik korsangerne et ganske beskedent honorar.

 

Menighedsrådet for Kildebrønde Sogn, som blev udskilt fra Greve Sogn i 1972, var på det tidspunkt i færd med at opføre den nye Hundige Kirke. I den forbindelse ønskede man at oprette et embede som konservatorieuddannet organist for begge kirker, og håbede også der igennem at kunne udvikle pigekorets potentiale; det var nemlig meningen, at koret skulle betjene begge kirker. 1. september 1975 blev den nuværende organist og korleder Henrik Colding-Jørgensen ansat i Kildebrønde Sogn.

 

Det tog lidt tid

Det var ikke nogen let periode i korets liv. De hidtidige korsangere måtte i 1975 opleve, at deres ansættelse blev opsagt, og at de blev indkaldt til en optagelses- og ansættelsestest. Adskillige af sangerne blev dog genansat, og der tilkom også nogle nye. Men da indvielsen af Hundige Kirke nærmede sig, blev det klart, at antallet på 10 kormedlemmer måtte øges, på grund af kirkens størrelse. Der var i den periode store ungdomsårgange at tage af, og mange af skolerne havde deres egne skolekor, så det var ikke vanskeligt at rekruttere nye sangere. Den 31. oktober 1976 var en af de virkelig store dage i korets liv, da Hundige Kirke blev indviet med biskop Hans Kvist, to provster og en lang række præster, som i et enestående optog bar alterets disk og kalk, bibel, salmebog og ritualbog først rundt om kirken, derefter ind i kirken. Pigekoret, som på det tidspunkt var blevet udbygget til 15 sangere, sang ”Lille Te Deum” af Henrik Colding-Jørgensen, komponeret til kirkeindvielsen.

 

Indvielsen af Hundige Kirke 31.10.1976

På besøg i Stormarkskirken, Nakskov, juni 1978

 

Udvikling

De næste tre-fire år udviklede koret sig meget hurtigt til et kompetent kor, som gav koncerter i lokalområdet og andre steder i Danmark, for eksempel som indbudt ”stjernekor” ved et stævne for kirkelige undomskor i 1979. I årene 1979 - 1987 lå korets medlemsmedlemstal på omkring 20 sangere, og vi havde mulighed for alene og ved korstævner at deltage i uropførelse af en række nye musikstykker, blandt andet af Svend S. Schultz, Trond Kverno, Aksel Madsen, Vagn Holmboe, Erling Bjerno, Henrik Nørfelt, Peder Holm og Henrik Colding-Jørgensen. Trods det forholdsvis begrænsede antal sangere havde vi også megen glæde af en række af de klassiske korværker for lige stemmer, af Fauré - Verdi - Martini - Pergolesi - Brahms - Schütz - di Lasso med flere, og også andre nutidige kompositioner af Distler - Bojesen - Schultz - Vestergaard Jensen - Alain - Langlais - Holmboe - Hedegaard Sørensen og Colding-Jørgensen.

 

Andre kor

Kildebrønde Sogns Pigekor havde i de første år et meget stort opland. De nærmeste kirkelige pigekor holdt til i Boholte Kirke i Køge, i Jakobskirken i Roskilde og i Vallensbæk Kirke, så vi var egentlig det eneste kirkelige pigekor på Sydkysten. Vi havde i perioder endda sangere, som boede så langt væk som Roskilde og Hvidovre, - og en hel gruppe fra Karlslunde, som dengang ikke havde noget kor. I en række år havde vi yderligere ved siden af pigekoret et frivilligt ungdomskor med omkring 20 andre sangere. Men eksemplet fra Kildebrønde og fra andre steder i Danmark smittede, så kirkerne både i lokalområdet og over hele Danmark begyndte at oprette børnekor og ungdomskor i stort tal; og da der efterhånden opstod nye kor i Køge, Jersie, Solrød, Karlslunde, Karlslunde Strand, Mosede, Greve, Tune, Ishøj og Roskilde Domkirke, blev Kildebrønde Sogns Pigekor i højere grad et kor for de lokale; vi har dog hele tiden haft - og har stadig - enkelte sangere, som bor længere væk.

 

Igennem 80-erne deltog koret i en lang række korstævner i Danmark og i samarbejdsprojekter med andre kor, en enkelt gang med et svensk ungdomskor. Det var især Landsforeningen Folkekirkens Ungdomskor's landsdels- og landsstævner, som gav en meget stor inspiration til det daglige arbejde. Samtidig voksede korets arbejdsbyrde, både på grund af de mange konfirmationsgudstjenester, når de store årgange skulle konfirmeres, og fordi man ønskede pigekorets medvirken ved mange andre lejligheder, såsom musikgudstjenester, koncerter og alle slags festlige lejligheder.

 

Korweekend i Havnsø august 1985

Workshop i Carl Nielsen salen i Odense 1988

 

Antallet af korsangere blev i de følgende år ganske langsomt mindre. Dels fordi de mange andre kor på egnen tiltrak dem der boede i nærheden, dels fordi teenager-årgangene blev mindre og mindre. Skolernes satsning på sang og på kor mindskedes desuden meget kraftigt over en årrække. Indtil 1990 lå korets størrelse dog i intervallet 15 - 20 sangere.

 

Lokalt kor

I perioden 1990-1993 var korets tjenstlige virksomhed begrænset til Hundige Kirke; menighedsrådet havde ønsket at Kildebrønde Kirke skulle betjenes af en korgruppe af voksne. Det lå måske i tiden, idet Greve Kirke i nabosognet i de samme år forsøgte sig med en kvartet af voksne sangere. Det viste sig dog i løbet af få år, at det ikke var muligt at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificerede sangere til projektet, og efter tre år gik i 1993 betjeningen af Kildebrønde Kirke tilbage til pigekoret igen. - Greve Kirkes voksenkor fik i øvrigt ikke en bedre skæbne.

 

Reduktionen af korets virksomhed i 1990 var en stor skuffelse for mange kormedlemmer, og i den forbindelse var der en mærkbart større afgang fra koret end ellers normalt. Samtidig blev ungdomsårgangene endnu mindre, uden at antallet af kirkelige kor på egnen mindskedes væsenligt. Til gengæld blev næsten alle områdets skolekor i årenes løb nedlagt, og efterhånden sågar musikskolernes kor. På Sydkysten var det ikke længere en almindelig folkelig aktivitet at synge i kor, og selv om koret fandt en balance efter en svag periode i 1990-93, har antallet af korsangere indtil nu i mange år ligget og svinget mellem 9-10 og 15 sangere.

 

Det betyder ikke en ringere kvalitet i arbejdet, men det har været vanskeligt at opføre mere krævende værker fra det hidtidige repertoire, simpelthen på grund af de ganske få sangere på hver stemme. Et enkelt sygdomstilfælde til en korprøve eller ligefrem til en opførelse har i uheldige fald kunnet gjort det nødvendigt at aflyse et musikstykke; så korets repertoire har i mange år hovedsagelig bestået af værker for 2, 3 eller 1 stemme, med eller uden orgelakkompagnement.

 

Afslutningskoncert Trondheim 2001

De sort-hvide piger forrest er fra Kildebrønde.

Portræt af koret foråret 2003

Ved orglet i Hundige Kirke.

 

Studierejser og korsamarbejder

Men fra 1994 udviklede vi til gengæld korets studieaktiviteter. Siden 1977 (!) havde koret deltaget i 3 til 5 dage lange korstævner en lang række steder i Danmark, for at korsangerne kunne opleve deltagelse i virkelig store korgrupper og arbejde seriøst på et højt niveau med ligesindede korsangere. Vi havde også deltaget i en række 1-3 dages samarbejdsprojekter med ligesindede danske kor. Og et enkelt skånsk.

 

Men vi havde brug for at videreudvikle korets horisont og færdigheder og ville så forsøge at finde inspiration i de store korbevægelser i Norge og Sverige - og måske senere videre ud i verden. Første gang vi drog udenlands, var i 1994, hvor vi i Gjøvik i Norge deltog i Norbusang for nordiske børne- og ungdomskor. Det var en stor succes, hvor koret både var med i en stor uropførelse af en kantate af den norske komponist Henrik Ødegaard, for soli, kor og instrumenter, og desuden deltog i et lille program, som vi opførte i samarbejde med Vallensbæk Kirkes Ungdomskor.

 

Det var en oplevelse, som smagte så meget efter mere (bortset fra maden!) at nogle korsangere allerede året efter tog til Norbusang i Sverige. Her var korlederen desværre forhindret; og det skulle vare nogle år, før interessen for udlandet igen dukkede op hos sangerne. Men korets deltagelse i Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne i Næstved og Slagelse i året 2000 blev en stor succes. Vi deltog blandt andet i den mest viderekomne gruppe, der opførte vanskelige og spændende værker, og som til afslutning optrådte i live TV. Det gav lyst til mere, og allerede året efter deltog otte af sangerne i Nordklang 11, en nordisk festival, som dengang egentlig var for voksenkor. Den fandt i 2001 sted i Trondheim, og de 16-17-årige sangere deltog i en voksengruppe for blandet kor, hvor de så i øvrigt også oplevede korlederen som aktiv korsanger. Da lederen af workshoppen hørte de 8 piger synge, kaprede han dem med det samme til en lille solistisk opgave på afslutningskoncerten. En af lederne fra en anden workshop havde i øvrigt samme idé, men kom for sent. Det var et inspirerende indslag at høre de unge, klare stemmer, og for sangerne en meget stor inspiration og anerkendelse at tage med hjem.

 

Generalprøve på direkte TV Næstved 2000

Koncert i Santa Anna, Barcelona, 2003

 

Det blev startskuddet til en række studierejser, i 2002 til Norbusang i Esbjerg, i 2003 til Barcelona - hvor samtlige korsangere deltog - og efter et roligt 2004 var vi i Herning (Folkekirkens Ungdomskor) i 2005, med bl.a. uropførelse af en kantate for pigekor, obo og strygekvartet, og flere andre nutidige værker. I 2006 var vi først i Odense til Norbusang, i en gruppe med afrikanske salmer for kor, derefter gik turen til Tyskland, til deltagelse i Europa Cantats store festival i Mainz, hvor sangerne havde del i festivalens hovedbegivenhed, den uforglemmelige uropførelse af den litauiske komponist Vytautas Miskinis’ Messe for ligestemmigt kor og orgel i byens enorme domkirke. I 2007 blev det til en Europa Cantat Singing Week i Nyíregyháza i Ungarn, i en gruppe med et russisk, et hviderussisk og et japansk, et ungarsk og et bulgarsk kor. Gruppen arbejdede under en estisk dirigents ledelse med estisk, ungarsk og svensk kormusik, og vi gav selv en kort koncert i en gammel ortodoks valfartskirke på egnen. Året efter var det Folkekirkens Ungdomskor, som trak, hvor vi igen deltog i landsstævne i Herning; men i 2009 gik rejsen igen udenlands, denne gang til Utrecht i Holland, til deltagelse i Europa Cantats store festival. Vi arbejdede med ”balkan-rytmer”, ledet af en bulgarsk dirigent, i en gruppe med kor fra Serbien, Schweiz, Israel, Belgien, Tyskland og Danmark. I 2010 deltog koret i Nordklang 14, som fandt sted i Århus i juni-juli, i en gruppe for ligestemmige kor, ledet af Lone Gislinge.

 

I valfartskirken i Máriapócs i Ungarn 2007

Europa Cantat Singing Week i Nyíregygáza

Workshoppen optræder i Århus 3.7.2010

De sort-hvide sangere er fra Kildebrønde.

 

Samarbejdsprojekter

I mange tilfælde har samarbejdet med et andet kor bestået i et fælles musikarrangement på hjemmebane og tilsvarende på udebane, eventuelt med en forudgående fælles prøvedag, hvor det har kunne lade sig gøre. Sådanne projekter har der i årenes løb været en række af, med kor fra Brøndby Strand, Buddinge, Dronninglund, Greve, Halskov, Horsens, Kokkedal, Mogenstrup, Mosede, Ringe, Ringsted, Rønne, Skælskør, Slagelse, Solrød, Svostrup, Vejen og Vigerslev, - for nu at nævne dem i alfabetisk rækkefølge. - Korene har kunne optræde med egne korstykker og med mindst een fælles opgave, hvor de to, i enkelte tilfælde tre, kor har sunget som eet. I forbindelse med udlandsrejserne i 2003 og 2009 og ved det nordiske stævne i Århus i 2010 har konceptet være udvidet til at omfatte både deltagelse i en fælles workshop på stævnet og en eller flere fælles koncerter, hvor korene har fungeret som eet kor. I 2003 gjaldt samarbejdet Svostrup og Voel Kirkers Kor og korleder Sisse Schilling, i 2009 var det Nørrelandskirkens Kor fra Holstebro og korleder Gitte Preussler, og senest i 2010 samarbejdede vi med Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Børnekor og dets dirigent Bente Colding-Jørgensen. Det har vist sig at være en særdeles inspirerende og udviklende samaarbejdsmodel, både musikalsk, pædagogisk og socialt.

 

Lucia-optog i Greve Svømmehal 1986

Kor fra Kildebrønde og Mosede kirker

Sammen med Konservatoriets Børnekor

Musikhuset Aarhus 1.7.2010

 

Nutiden

Normalt er der en vis udskiftning i et ungdomskor, hvor nogle stykker siger op hvert år. Sådan har det også været for os i mange år. Men de seneste to år er Kildebrønde Sogns Pigekor stille og roligt vokset og har i slutningen af 2009 stabiliseret sig på 17 medlemmer. Det er en ideel størrelse for et kammerkor, så der har undtagelsesvis været lukket for optagelse i over et år fra marts 2010. Selv om et par sangere har haft orlov et år for at tage på efterskole, har koret nu igen mulighed for at synge nogle af de mere krævende musikstykker. Men profilen i størstedelen af korets repertoire - korte stykker, der egner sig til udførelse i en gudstjeneste, - er der dog ikke planer om at ændre på. Vi synger i de samme kirker virkelig mange gange i årets løb, og selv om vi ikke har noget imod at synge et musikstykke op til 5-10 gange på et år, skal der være variation i repertoiret fra år til år, både af hensyn til menigheden og til de større eller mindre udskiftninger i sangerskaren.

 

Vi har tit konfirmation i koret. Her 2010.

Sommerkoncert i Hundige Kirke 2010.

 

40 ÅRS JUBILÆUM

I årenes løb har vi afholdt forskellige jubilæer og sammenkomster for tidligere kormedlemmer. Både 10 års jubilæet og 25 års jubilæet samlede et meget stort antal sangere til en fælles eftermiddag og aften i Hundige Kirke. I eftermiddagens løb mødtes de tidligere korsangere over et kaffebord og opfriskede gamle bekendtskaber, senere blev der sunget og øvet energisk i nogle timer sammen med det aktuelle pigekor. Og så - efter en beskeden fælles middag - sluttede dagen med en offentlig koncert eller musikgudstjeneste, efterfulgt af en offentlig reception, hvor alle kunne have hele familien med, og hvor interesserede fra sognet også kunne deltage.

 

Det var også modellen for 40 års jubilæet i 2010. Det har dog vist sig, at den egentlige jubilæumsdato 1. oktober er et meget upraktisk tidspunkt for de fleste tilrejsende, selv om mange stadig har familien boende i nærheden, så i stedet blev arrangementerne efter nogle gange flyttet til december, og sådan blev det også denne gang. Datoen var Søndag den 12. december 2010. Det gav også mulighed for at synge nogle af de populære numre på korets julerepertoire, som ofte er dem, sangerne husker i mange år, ja antagelig hele livet.

 

De tidligere sangere

Siden 1970 har over to hundrede sangere været medlemmer af pigekoret - og her er ikke medregnet sangere i kirkens børnekor, ungdomskor eller voksenkor. Vi har forsøgt at holde en adresseliste a jour, og ved 25 års jubilæet lykkedes det at få kontakt med mange (dengang var der ikke tale om helt så mange, vistnok omkring 140 sangere i alt). Men tiden går, og livet leves, som det jo er meningen, og nu er mange af de ældste tidligere korsangere i mellemtiden blevet bedstemødre. (Måske er der endda enkelte oldemødre!). Og tiden har vist, at hvis der er noget, de fleste slet ikke tænker på, når de ændrer efternavn eller flytter (f.eks. hjemmefra - eller flytter for 8. gang), er det lige at give besked til pigekoret / kirken. Der er nogle, der tænker på det, og en stor tak for det! Men uden aktuel adresse og endda ofte uden aktuelt efternavn har vi ikke en chance for at få kontakt. Det er lykkedes dog at få kontakt med en hel del, og tilmledingen til jubilæumsdagen blev på over 50 sangere.

 

Kortræf i juni 1998

Kortræf og julekoncert 11. 12. 2005

 

Søndag den 12. december 2010 kl. 19.30 i Hundige Kirke

fejrede vi så korets første 40 år med en julekoncert i traditionel form, med en lang række af korstykker fra det store julerepertoire. Forinden var gået nogle timer, hvor de mange deltagende sangeredrak kaffe, snakkede, sang en hel masse og spiste og hyggede sammen. Efter koncerten var der en uformel reception. Mere om koncerten vil være at finde på hjemmesiden.

 

”Den gamle korleder” for

Kildebrønde Sogns Pigekor

 

Henrik Colding-Jørgensen

18-10-2010 og 10-04-2011

1985

2010

J