LOKALT KORSTÆVNE I SAKSKØBING KIRKE

Søndag den 28. maj 1972

 

 

Deltagere:

Kildebrønde Kirkes Pigekor, dir. Jørn Kaalby

Rødbyhavn Kirkes Ungdomskor, dir. Gunner Gunnersen

Sengeløse Kirkes Børnekor, dir. Chresta Petersen

Desuden koncertsanger Flemming Petersen, København

 

Korene mødtes til prøve kl. 14.00 og koncert 16.30

Derefter spisning af den medbragte mad og hjemrejse.

 

Avisomtale og foto er scannet fra stærkt mørkegulnet avispapir, som har været

klæbet op med en uegnet lim. Papirkvaliteten i KorNyt var bedre.