BUDDINGE KIRKE

Lørdag den 10. maj 1980 kl. 17

M U S I K G U D S T J E N E S T E

 

Afslutning på landsdelsstævne for

FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR

Øst for Storebælt

 

 

Hele musikgudstjenestens program (pdf)

 

Oversigt over korenes placering i kirken

 

- o -