LANGFREDAG I HUNDIGE KIRKE

22. april 2011 kl. 20.00

 

 

Langfredag er den sorteste og mørkeste dag i kirkeåret. Det er den dag,

vi mindesJesu død på korset. Langfredags aftengudstjeneste er derfor en

alvorlig gudstjeneste, som både er et modstykke til påskemorgens opstandelsesglæde,

og samtidig det fundament, opstandelsen bygger på.

 

Medvirkende:

Sognepræst Nynne Lange Reddersen; Peter Piotr Gasior, violin; oplæser: Adda Høberg

Kildebrønde Sogns Pigekor; Ivan Gross, orgel, Henrik Colding-Jørgensen, orgel og dir

Tekster:

Bibeltekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente

Nutidige refleksioner af Holger Lissner

 

Præludium: J.S. Bach: Adagio af Sonate nr. 1 for solo violin.

Sven-Ove Møller: Han er såret for vore overtrædelser. Kor og orgel.

Indledning.

Esajas Profeti (Es. 52,13 – 53,12): Herrens lidende tjener.

Fællessalme nr. 192: Hil dig frelser og forsoner, v. 1-6

1. Læsning og meditation: Tilfangetagelsen (Matt. 26,47-56)

G. B. Martini: Tristis est anima mea / Min sjæl er bedrøvet. Kor.

2. Læsning og meditation: For Rådet (Matt. 26,57-61)

Fællessalme nr. 323: Kirken den er et gammelt hus, v. 1-3

3. Læsning og meditation: Domfældelsen (Matt. 26,62-68)

4. Læsning og meditation: Peters fornægtelse (Matt. 26,69-75)

J. S. Bach: O, Mensch, bewein dein' Sünde gross. Orgel.

5. Læsning og meditation: Jesus foran Pilatus (Matt. 27,1-2 og 11-14)

Fællessalme nr. 202: Som et stille offerlam

6. Læsning og meditation: Jesus eller Barabas  (Matt. 27, 15-26)

Fællessalme nr.187: Rettens spir det alt er brækket

7. Læsning og meditation: Torturen (Matt. 27,27-31)

G. M. Nanino /Ulrich Teuber: Naglet til et kors på jorden. Kor.


8. Læsning og meditation: Korsfæstelsen (Matt. 27, 32-44)

Fællessalme nr. 192: Hil dig frelser og forsoner, v. 7-9

9. Læsning og meditation: Jesu død (Matt. 27,45-50)

H. Colding-Jørgensen: Eloi (1. sats af "Diptychon") Uropførelse.

Kor og violin.

10. Læsning og meditation: Jesu gravlæggelse (Matt. 27,51-61)

Fællessalme nr. 457: Du som gik foran os

Gammeltestamentlig læsning: Salme 130, De profundis / Fra dybet.

H. Colding-Jørgensen: Clamavi (2. sats af "Diptychon"). Uropførelse.

Kor og violin.

Bøn og Velsignelse

Afsluttende Fællessalme nr. 193: O, hoved højt forhånet.