Mariæ Bebudelse den 17. marts 2013

Kl. 16.00 i Hundige Kirke

 

 

Maria-Kyrie ("Maria gennem torne går")

TUNE KIRKES UNGDOMSKOR og KILDEBRØNDE SOGNS PIGEKOR

1. salme: Nr. 71, Nu kom der bud fra englekor

1. Læsning: Bebudelsen og Marias Lovsang, Lukas 1 v.26-38+v. 46-55

Michael Bojesen: "Maria fra gyden" fra "Maria". Tekst Holger Lissner

Erling Lindgren: "Maria og Gabriel" Tekst: Joh. Møllehave

TUNE KIRKES UNGDOMSKOR

2. Læsning: Fødslen. Fra: Johannes Møllehave: Børnebibelen

2. salme: Nr. 101, Himlens morgenrøde

3. Læsning: Flugten til Egypten. Uddrag af: Nils Hartmann: Palmen bøjer sig for Jesus

Henrik Colding-Jørgensen: Maria am Rosenhag. Se oversættelse nedenfor.

KILDEBRØNDE SOGNS PIGEKOR

4. Læsning: Jesus som 12 årig i Templet. Fra: Bjarne Reuter  Bogen  Biblen genfortalt

3. salme: Nr. 376, Lyksaligt det folk

5. Læsning: Jesus afviser sin mor og brødre, Markus 3, 20-3

Svend-Ove Møller: "Det hellige kors, vor Herre han bar". Tekst: Grundtvig.

TUNE KIRKES UNGDOMSKOR

6. Læsning: Maria ved Korsets fod. Fra kontakion af Romanos

A. Vivaldi: O Quam Tristis. Af "Stabat Mater". Se oversættelse nedenfor.

KILDEBRØNDE SOGNS PIGEKOR

7. Læsning: Kvinderne ved graven. Fra: Bjarne Reuter: Bogen – Biblen genfortalt

Trosbekendelse, fadervor og velsignelse

8. Læsning: Jomfru Maria, fredens dronning. Fra "Magnificat - en Maria-bønnebog"

4. Salme: Nr. 73, Vi synger med Maria

Franz Schubert: "Ave Maria" (Ellens 3. sang). Se oversættelse nedenfor.

TUNE KIRKES UNGDOMSKOR og KILDEBRØNDE SOGNS PIGEKOR

 

-- ooo --

 

Tune Kirkes Ungdomskor, dir. Annette Simonsen

Kildebrønde Sogns Pigekor, dir. Henrik Colding-Jørgensen

Gudstjenesten forestås af Anne Bredsdorff

 

Maria am Rosenhag

Tekst: (Mariä Wiegenlied,

Martin Boelitz, 1874-1918)

 

Maria sitz am Rosenhag

Und wiegt ihr Jesuskind,

Durch die Blätter leise

Weht der warme Sommerwind.

 

Zu ihren Füßen singt

Ein buntes Vögelein :

Schlaf, Kindlein, süße,

Schlaf nun ein!

 

Hold ist dein Lächeln,

Holder deines Schlummers Lust,

Leg dein müdes Köpfchen

Fest an deiner Mutter Brust!

 

Schlaf, Kindlein, süße,

Schlaf nun ein!

 

Maria sidder i rosenlund

og vugger sit Jesusbarn.

Stille hvisker bladene blidt

i varme sommervind.

 

Ved hendes fødder synger

en broget lille fugl :

Sov, barn, du søde,

sov nu ind!

 

Yndigt er dit milde smil,

dejlig søvnen i glæde,

Læg til trætte hoved tæt

ved Moders bryst og hvil!

 

Sov, barn, du søde,

sov nu ind!

 

      Dansk oversættelse af Hanne Ørvad

 

O QUAM TRISTIS (Vivaldi)

 

 

O quam tristis et afflicta

fuit illa benedicta

Mater Unigeniti.

 

Quae moerebat et dolebat,

Pia Mater cum videbat

Nati poenas incliti.

 

O hvor sorgfuldt og forpint

var den velsignede

Moder til den Enbårne.

 

Hvor hun græd og led,

den hellige Moder, mens hun så

sin højtærede søns afstraffelse.

 

 

"Ave Maria", Ellens 3. sang

Text fra Walter Scott: Fräulein vom See.

 

Tysk gendigtning: Adam Storck

Skitse til oversættelse:

 

1) Ave Maria! Jungfrau mild,

Erhöre einer Jungfrau Flehen,

Aus diesem Felsen starr und wild

Soll mein Gebet zu dir hinwehen.

Wir schlafen sicher bis zum Morgen,

Ob Menschen noch so grausam sind.

O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen,

O Mutter, hör' ein bittend Kind!

Ave Maria!

 

2) Ave Maria! Unbefleckt!

Wenn wir auf diesen Fels hinsinken

Zum Schlaf, und uns dein Schutz bedeckt

Wird weich der harte Fels uns dünken.

Du lächelst, Rosendüfte wehen

In dieser dumpfen Felsenkluft,

O Mutter, hör' des Kindes Flehen,

O Jungfrau, eine Jungfrau ruft!

Ave Maria!

1) Ave Maria! Jomfru mild,

hør en jomfru bede,

fra disse vilde og hårde klipper

skal min bøn strømme til dig.

Vi sover sikkert indtil morgen,

om mennesker er nok så grusomme.

O Jomfru, se en jomfrus,

o Moder, hør et bedende barn!

Ave Maria!

 

2) Ave Maria! Ubesmittede!

Når vi synker om på denne klippe

for at sove, og hyller os i din beskyttelse,

synes den hårde klippe os blød.

Du smiler, rosendufte svæver

i denne lumre bjergkløft,

o Moder, hør et barns tryglen,

o Jomfru, en jomfru kalder!

Ave Maria!