”Påskens stemmer”

En liturgisk Langfredagsgudstjeneste

 

 

Introitus: Svend-Ove Møller: Han er såret for vore overtrædelser

1. Optakt: Langfredag er dagen af Holger Lissner, Luk. 22,1-3

Monolog: Maria, Marthas søster

Sten Kaalø: - af Også på jorden – 9 stemmer fra påsken.

Salme nr. 172, Se vi går op til Jerusalem

2. Tilfangetagelsen: Luk. 22, 4-6 & Matt. 26, 47-56

Korsats: Henrik Colding-Jørgensen: Jeg har en angst

Tekst: H.C. Andersen

3. Rettergangen: Matt.  26, 57-66,

Hvad har dog denne Jesus gjort? af Hans Anker Jørgensen

Salme nr. 202, Som et stille offerlam

4. Dommen: Matt. 27, 1-2 & 11-26, Dømt! af Hans Anker Jørgensen

Salme nr. 192, Hil dig frelser og forsoner v. 1-6

5. Korsfæstelsen: Så bøjed' den dødsdømte nakken

af Lisbeth Smedegaard Andersen, Luk. 23, 32-43

Forbryderen

Sten Kaalø: - af: Også på jorden – 9 stemmer fra påsken.

193, O hoved højt forhånet

6. Gudsforladt

Matt. 27, 45-47, Min Gud, min Gud af Hans Anker Jørgensen

Salme nr. 197, Min Gud, min Gud

7. Jesu død, Joh. 19, 25-30

Korsats: Giovanni Battista Nanino: Naglet til et kors på jorden

N.F.S. Grundtvig -fra Stabat Mater

Maria, Jesu mor

Sten Kaalø: - af: Også på jorden – 9 stemmer fra påsken.

Salme nr. 192, Hil dig frelser og forsoner v. 7-9

8. Afslutningsbøn og Trosbekendelse

Korsats: Fl Chr. Hansen: Siden du ikke skabte din guddomsmagt

Tekst: Olov Hartman/Poul Dam

Postludium: Tierce en Taille, VIme Couplet du Gloria.

Jean-Francois Couperin.

Medvirkende:

KILDEBRØNDE SOGNS PIGEKOR

Organist og korleder Henrik Colding-Jørgensen

Organist Ivan Gross

Oplæsere: Flemming Schamberg, Adda Høberg

Liturg: Nynne Lange Reddersen